top of page
 • de naam van de instelling
  Is de instelling bij het publiek bekend onder een andere naam dan vermeld in de statuten? Publiceer dan beide namen.

 • het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) of het fiscaal nummer

 • de contactgegevens van de instelling

 • een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI

 • de hoofdlijnen van het beleidsplan

 • de functie van de bestuurders
  Hiermee bedoelen wij de functies van de bestuurders die in de statuten staan, bijvoorbeeld ‘voorzitter’, ‘penningmeester’ en ‘secretaris’.

 • de namen van de bestuurders

 • het beloningsbeleid
  Publiceer het beloningsbeleid voor de beleidsbepalers zoals beschreven in de statuten. Publiceer ook het beloningsbeleid voor het personeel en de directie. Voor deze laatste groep is een verwijzing naar de CAO of salarisregeling voor het personeel voldoende, als dat van toepassing is.

 • een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

 • een financiële verantwoording

Logo Koningsdagboz
 • Facebook - White Circle
 • Instagram - White Circle
bottom of page