Vrijmarkt 2019

Wat mag wel en wat mag niet op de vrijmarkt.

Op welke tijden is het vrijmarkt in Bergen op Zoom?


Tijdens Koningsdag Bergen op Zoom 2019 is er van vrijdag 26 april 17.00 uur tot zaterdag 27 april 17.00 uur vrijmarkt. Het is dit jaar dus weer een 24- uurs vrijmarkt! Op het Paradeplein is ook dit jaar een speciale kindervrijmarkt op 27 april van 8.00 - 17.00 uur.
Waar is het vrijmarkt? / Waar mag ik spulletjes verkopen?


De trottoirs, zijkanten en parkeervakken van de volgende straten zijn aangewezen als locaties voor de vrijmarkt: Steenbergsestraat, Moeregrebstraat, Lievevrouwestraat, Zuidmolenstraat vanaf de Potterstraat tot de Fluwelenbroekstraat, Potterstraat, Bosstraat, Fortuinstraat, Molstraat, Zuivelstraat, Wouwsestraat, Zuivelplein, Kerkstraat, Sint-Josephstraat. Op alle andere plaatsen is het niet toegestaan een standplaats in te nemen!
Parkeren


Er geldt een parkeerverbod (ook voor de parkeervakken) binnen het vrijmarktparcours van 26 april 15.00 uur tot 27 april 17.00 uur.
Meedoen aan de vrijmarkt


Deelname aan de vrijmarkt is alleen toegestaan voor particulieren (ook kinderen) met een grondstandplaats. Handelaren worden op de vrijmarkt geweerd.
Verboden tijdens Koningsdag


Beroepsmatige verkopers / winkeliers zullen bij constatering worden verwijderd en ontvangen proces-verbaal. Het organiseren of exploiteren van kans- en gokspelen in welke vorm dan ook is verboden. Bij constatering zal direct verwijdering plaatsvinden en zal verbaliserend worden opgetreden. Het is verboden grote meubelen te plaatsen/verkopen. Het is verboden markeringen (lees: plakband, tape, enz.) op het wegdek of trottoir aan te brengen. Overkappingen in welke vorm ook zijn niet toegestaan, dus ook geen parasols of partytenten. Na afloop dienen deelnemers hun standplaats op te ruimen en is het verboden om afval of niet verkochte spullen ter plaatse achter te laten. Dranken of etenswaren mogen, behoudens met een van gemeentewege verkregen vergunning, niet worden verkocht of verstrekt. De rijbanen op het vrijmarktcircuit dienen volledig vrij te blijven voor voertuigen van hulpdiensten. De toegangsstraten tot het circuit en blusvoorzieningen binnen het circuit moeten volledig vrij blijven. Toegangen en (nood-)uitgangen van winkels, horecabedrijven en woningen moeten worden vrijgehouden. Geef elkaar de ruimte om spullen uit te stallen. Vooraf worden geen plaatsen uitgegeven. Degene die het eerst komt, heeft de eerste keuze. Voor en tijdens en na de vrijmarkt is open vuur verboden.
Vrijhouden van standplaatsen


In het zakboekje met plattegrond en reglement staat aangegeven welke locaties op het parcours van de vrijmarkt vrijgehouden moeten worden. Deze locaties zijn gereserveerd voor podia, foodtrucks, terrassen of kramen. Indien u de standplaatsen niet vrij houd, word verbaliserend opgetreden.

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
LogoKoningsdagNEW.png